ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА І ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА. ЗАХІДНЯ КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІЙНИ З БОЛЬШЕВИЗМОМ

Однак перед цим часом загального світанку буде ще одне, Вольф Мессінг про 3 світову війну треба відзначити, з нашої позиції загадкове випробування. Петрову треба було приймати рішення: доповідати чи про початок американському ударі? Подібні «труди» навряд чи можна брати за основу бачення нашого майбутнього. У Договорі РСМД від 1987 був зроблений висновок, що такі ризики неприйнятні для нашого світу. Хтось впевнений, що найвищу небезпеку становить собою Китай через колосальної кількості громадян, військових сил, а також неймовірного патріотизму, що зберігся донині. Світові війни, в які втягнуто безліч держав і колосальна кількість людей, донині розбурхують думка мирних громадян. Красива графіка, непоганий сюжет і динамічний, хоча і аркадний геймплей, залучили до неї значну кількість шанувальників. Ще в «темні століття», коли територія нинішньої Росії була населена нікому не відомими племенами, пророцтво про третю світову війну неї вже говорили.Передбачення ченця Раньо НероЦей провидець вважав, що на… Насправді, це буде для неї єдиним способом не допустити повного розгрому. У той час пророцтво Мессінга про третю світову війну це знали лише деякі люди, але завдяки Петрову світ ледве уникнув Третьої світової війни і, можливо, повного ядерного знищення. В одному з аддонів, все скочується до третьої світової. Ace Combat – в кожній другій грі все скочується до глобального конфлікту. У другій частині навіть є тривимірний графіка. У другій частині графіка трохи краще, а льотна модель – просунуті, але все одно далека від ідеалу

Це логічно, з нашого погляду, і за цим промовляє об’єктивна оцінка політичних інтересів західніх держав. Це й є один з гальмуючих факторів у формуванні твердої постави Заходу проти СССР. Чому так довго толерували те, що большевики захоплювали все нові країни, непомірне побільшуючи свій потенціял, і експлуатуючи все загарбане, перетворюють всі сили й засоби на небувалу воєнну машину, направлену проти решти світу, в тому і Вольф Мессінг про 3 світову війнути самих західніх держав? Передісторія говорить, що широкомасштабна війна почалася з військового перевороту в 1995 році офіцерів ФРН і НДР проти осіли ГСВГ- в 1997 світ передбачувано стерся в труху, а в 1999 завершився останній великий бій між силами НАТО і ОВД за Польщу і Прибалтику. Закінчитися війна повинна в 2014 році. Англія хоче, щоб майбутня війна була виразно війною США, а вона буде її союзницею, Вольф Мессінг про 3 світову війну буде допомагати. Силою Росії була названа духовність її народу. У Росії існують певні побоювання – чи не дуже ретельно приховувані – що єдина річ, яка заважає Заходу здійснити свою мрію по знищенню або поневолення Росії, це її ядерний арсенал. Коли шукати за реальними підставами для таких тверджень, то показується, що їх немає, що це самі побожні бажання й надії, без твердого ґрунту. Хоча деякі дослідники досить обережно підходять до таких трактуванням

Ще один відомий провісник – старець Йосип Ватопедський говорив, що наступна Світова війна почнеться після вторгнення Туреччини до Греції. Ще необхідно відзначити кілька подій, передбачених Нострадамусом. «Все залежить від Америки, оскільки Америка поспішає вступити в Третю світову війну… Пророк вважав, що саме Америка спровокує Третю світову війну. Старець Віссаріон теж вважав, що без Росії конфлікт не обійдеться. Опісля, коли гаряча війна розгориться, прийде тільки загострення, посилення політичних протиставлень, дійдуть деякі доповнення, відпадуть існуючі ще тепер дипломатичні помости й тактичні маневри, але засадничі настанови, генеральні лінії політики обидвох сторін у війні, як теж фронти їхніх зударів, уже виразні, вони вже діють. Чи вона реальна, чи є підстави, щоб її приймати як головну ставку визвольного змагання України в третій світовій війні? Тепер же боротьба ОУН й УПА безупинно продовжується і то таким способом, що її ніяк не можна ані льокалізувати, ані затаїти. Вольф Мессінг про 3 світову війну стверджував, що напередодні війни США будуть виступати проти Росії відкрито, а Китай буде вести себе порівняно дружелюбно, однак також стане ворогом, коли справа дійде до військового конфлікту. Вогнища палахкотіли на Кавказі, в Середньої Азії, у Прибалтиці та по всьому Далекому Сході, де противником Росії став Китай

ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА І ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА. ЗАХІДНЯ КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІЙНИ З БОЛЬШЕВИЗМОМ

У підбольшевицькій дійсності тотального поневолення й терору розвиток національної ідеї відбувається в чистій формі в діях українського націоналістичного, революційного підпілля та його впливах на цілий український нарід, а так само пророцтво про третю світову війнутискається різними щілинами наявного підбольшевицького життя. Без того революційний потенціал народніх мас – ворожнеча супроти большевизму і бажання його падіння – не може перейти в динамічну дію, боротьбу, повстання. УПА й ОУН сьогодні мають такі удосконалені, достосовані до умов і ворожих методів способи боротьби й організації, що НКВД не має виглядів знищити український революційний рух. У Московщині може прийти протибольшевицький революційний зрив після того, як підіймуться революційні повстання поневолених народів, www.riformagiustizia.it як вони будуть успішно поширюватись, а большевизм вже не зможе їх здавити. Але щоб їх переводити в життя, на те треба не тільки неґативного наставлення до большевицької дійсности, і не тільки відваги, але треба й небуденної посвяти. Там вона матиме характер суспільний і пророцтво про третю світову війнутирежимний – ліквідування большевицької системи, большевицького режиму. В Україні та в інших поневолених Москвою країнах протибольшевицька революція матиме чіткий національно-визвольний характер. Революцію в СССР будуть робити самостійницькі сили поневолених народів, в першу чергу України. Навіть скрайні скептики не можуть заперечити того факту, що в СССР існує основне підґрунтя для протибольшевицької революції – глибоке невдоволення найширших народніх мас з існуючого стану, приховане вороже відношення до большевизму, до цілої його системи

Українське націоналістичне революційне підпілля, УПА й ОУН, не тільки перетривало п’ять літ осамітненої боротьби в найважчих умовах, коли большевики всіми силами й всякими засобами намагалися його зліквідувати, а й закріпило та розширило засяг свого діяння. Для кожної людини, яка захоплюється визвольною ідеєю і хоче взяти участь у тій боротьбі, діюче революційне підпілля дає реальну можливість і спосіб, куди треба пристати, згл. Всякі розрахунки на те – це самообманні сподівання, або свідомі фальшиві спекуляції для створення баламутства, згл. Концентруючись на українських землях у формі повстання, українська революція може піти по лінії повного опанування значної території, створення на ній української держави і переходу у нормальну війну з Москвою, ведучи рівночасно партизанську боротьбу на інших теренах. Наш шлях до визволення – це власна революційна боротьба і спрямування до неї всіх сил, які тільки можливо в ній активізувати. Вона не буде обмежуватись на українських землях, тільки буде поширюватись на інші країни, Мессінг про третю світову війну в чому ОУН й УПА мають відограти визначну ролю

Коли ж подекуди починають здавати собі справу з того, яким потенціялом е визвольна пророцтво про третю світову війнутибольшевицька боротьба України й інших народів, то уважають його за такий постійно діючий чинник, з яким властиво не треба рахуватися в підбиранню власних плянів, бо він не має вибору – веде свою боротьбу проти Росії й вестиме однаково в кожній ситуації. Нам треба робити все можливе, всіми доступними нам способами, щоб завернути політику західніх держав з такого погубного шляху концепції компромісу з російським імперіялізмом навіть у війні. За цим стоїть бажання, щоб зробити якийсь вилім у таборі ворога. Проти всяких внутрішніх конфліктів у комуністичному таборі і проти всяких тактичних намагань західніх держав стоїть усім очевидний факт, що тільки російський большевизм поставив на ноги світовий комунізм, і з його падінням буде припечатана доля комунізму в усьому світі. Дозріває пізнання правди, що большевизм має в собі ці два нерозривні складники – російський імперіялізм, якого він є дотогочасною найбезогляд-нішою формою, і комунізм, як форма його здійснення, інструмент для його універсального поширення. Ідея українського націоналізму не тільки заперечує, поборює у цілій основі, в усіх його проявах існуючий стан большевицького панування в Україні, російський імперіялізм і комунізм, але вона становить власну ціль, Мессінг про третю світову війну власний ідеал устрою й розвитку життя в Україні, Мессінг про третю світову війну згідно з природою й потребами української нації

ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА І ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА. ЗАХІДНЯ КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІЙНИ З БОЛЬШЕВИЗМОМ

Якщо б західні держави під час війни з СССР правильно поставились до справи визволення й державної незалежности України, трактуючи її як одну з цілей війни, то це мало б постільки реальну вартість й практичні наслідки, скільки сам український народ своєю боротьбою заважить у справі поборення большевицької Москви і власним зусиллям формуватиме своє самостійне життя. Ключ лежить у відповіді на засадниче питання: чи західні держави, зокрема США при такій нашій поставі видвигнуть справу державної самостійности України як одну з цілей війни, так, щоб це їх зобов’язувало в дальшому і давало якісь гарантії? Тут будуть діяти теж досить поважні течії і сили проти державної самостійности і соборности України, зокрема намагання російських протикомуністичних, але імперіялістичних сил, претенсії поляків на західні землі України, може, й інших сусідів. В Україні та в інших поневолених Москвою країнах протибольшевицька революція матиме чіткий національно-визвольний характер. Але багато експертів вважають, що Нечай натякав на ймовірний ядерний удар, у разі якого війна в Україні торкнеться практично всього світу. І якщо вони не схочуть, щоб український чинник сам творив довершені факти, то легко буде зробити так, щоб для цього не було фізичної сМессінг про третю світову війну-можности, наприклад, щоб у відповідний час цього війська взагалі не було в Україні

Він попереджав, що США в цей час висловлюватимуть підтримку Україні проти великого східного сусіда. Це й є один з гальмуючих факторів у формуванні твердої постави Заходу проти СССР. Без цього була б неможлива революція в СССР. «Хіба це була війна? Вона була друкована, без його підпису, у трьох числах “Сурми” (чч. За його словами, amosauk.org війна між двома державами переросте у світову. Провидець дбав пророцтво Мессінга про третю світову війну майбутнє всього людства, страждаючи від того, що його народ опиниться на стадії заходу. Справа всіх інших смертних прислухатися, постаратися вгадати ті таємничі знаки, що ведуть до війни, так як вчасно розгадана загадка – це ключ до успіху в будь-якому життєво непророцтво про третю світову війнустій справі. Раз тому, що вона ще не має остаточно здецидованого курсу щодо Росії, а на випадок війни не має ще скристалізованої концепції по всіх лініях. Жодна сторона не буде мати ініціятиви на всіх фронтах і в усіх формах ведення війни. Це однаково важливе в усіх констеляціях, при кожному ставленні до нашої справи зовнішніх сил

Політикам Америки й Англії підказує прийняти таку концепцію їхнє бажання знайти найлегший спосіб розправи з большевизмом, – спосіб, jakartadaily.co.id який вимагатиме від них менше жертв, https://sandangels.us/ витрат, хоча б він і не давав повної розв’язки ситуації, тільки значне її розрядження, зменшення небезпеки. Взяти б хоча науку кількох народів з останньої війни, які наперед мали й договори і торжественні зобов’язання самостійність яких забезпечувалась у всіх пактах і стояла на першому місці в цілях війни альянтів, а потім ті народи дістали свободу .. СССР, тоді вони змагатимуть до повного розгромлення большевицької імперії, будуть старатися залучити до одноцілого воєнного зусилля всі ворожі большевизмові сили, в тому й визвольну боротьбу українського народу, поставлять такі універсальні цілі війни, в яких вмістяться й вимоги визволення України, пророцтво Мессінга про третю світову війну її державної самостійности, виразно зформульовані, або в межах якогось загального, рамового означення. Польща, Чехія, Сербія дослужились цього спільною боротьбою з тими самими партнерами, в яких ми мали б дослуговуватися, з такою ріжницею, що їм згори давали такі ґарантії, які ми мали б щойно собі здобувати. А дальше питання – чи в їхній політиці нема таких елементів, які змагають до чогось іншого, які не дають місця для змагання за суверенність і соборність України в рамцях їхнього комплексу? Так, як і не можемо пасивно ждати з власною боротьбою, поки Захід нас не зрозуміє й належно не оцінить Наші змагання мусять іти своїм власним розвитком, м. ін., теж з розрахунком на те, щоб західній світ наглядно побачив їхній напрям і їхню силу, щоб сам прийшов до висновку, яке значення має наша боротьба для повалення імперіялістичної Росії й комунізму

3 світова передбачення віщунки Ванги

Вольф Мессінг про 3 світову війну, https://wildlandfirenews.com/community/profile/daneblanchard32/. А може, історія зробила крутий поворот, і людство перескочила на іншу вірогідну лінію, де не буде кліматичної зброї і загибелі безлічі її представників? Її звичайні збройні сили сьогодні настільки слабше натовських, а її столиця так близька до військ НАТО в Прибалтиці, що вона боїться настання її танкових дивізій аж до Москви, боїться перемоги альянсу без застосування ядерної зброї. Мабуть, одне з небагатьох творінь пендосні, де війська НАТО зливають Совку по всіх фронтах. Воюємо з підступними російськими (а також з Нех, яку ті через незнання розбудили) на всіх планетах сонячної. Хтось впевнений, https://tourgolf.vn/vi/node/3994 що найвищу небезпеку становить собою Китай через колосальної кількості громадян, avansrv.es військових сил, а також неймовірного патріотизму, що зберігся донині. Так як дана держава постійно втручається в усі світові конфлікти, а також регулярно застосовує зброю для вирішення тих чи інших питань, Америку прийнято вважати однією з головних загроз. Так наприклад, фінансові кола США були вкрай зацікавлені в контролі над територією Сирії. Так як для Росії ядерну зброю США є менш страшним, ніж падіння власної економіки, прив`язаної до нафти і газодобувної промисловості. Журавлини просто тонни. Навіть автора КалогоДутія не робити таких дебільнейщіх помилок абсолютно У ВСЬОМУ, що стосується Росії

«Льодовиковий період». Сюжет полягає в недалекому с`ёбінге недобитих ядерною війною державами з багатостраждальної Європи, https://mirachem.com/ готової прийняти до себе пермаментной зиму. Якщо випадковість чи пророцтво Мессінга про третю світову війнурахунок приведуть до прикордонних сутичок, Кремлю досить помилково прийняти ці бойові дії за початок наступу на Москву, і тоді його доктрина вкаже на необхідність застосування ядерної зброї. У ядерній доктрині Росії, яка є офіційним документом, опублікованим Кремлем раз в декілька років, і оповідає Мессінг про третю світову війну те, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, а коли ні, то кажуть, що російські збройні сили можуть використовувати його не тільки в разі ядерного нападу, але і в разі нападу із застосуванням звичайних засобів, якщо такий напад є загрозою існуванню країни. В її доктрині говориться, що використовувати його слід тільки в разі екзистенціальної загрози, але напад на Крим ні в якому разі не можна назвати загрозою існуванню Росії. За її словами, люди стають роботами. За Пайка, світ після Третьої світової війни буде являти собою царство Люцифера

Спір Тіта з Кремлем зробив цю концепцію дуже модною на Заході, надав їй блиску високої політичної муд-рости. Одні взагалі не знають, або знають дуже мало про те, що вона мілітарною аґресією підбила й насильством опановує багато народів, які не примирились і ніколи не примиряться з тим поневоленням. Ми з вами пам`ятаємо, що в ті часи східні території не дуже хвилювали сучасників пророка. Передбачаючи великі військові конфлікти, Ванга робила наголос на тому, що ворогуючих людей покине віра. Так будь жахів нам напророкувала ясновидиця Ванга? Також при інших обставинах Ванга наполегливо говорила, що конфлікт почнеться з маленької країни в Європі. Це свого роду додатковий фактор стабільності, що дозволяє впевненіше дивитися в майбутнє. Тож нашу боротьбу хочуть враховувати як додатковий фактор, якому може було б і доцільно допомогти легким коштом, якщо це не потягає комплікацій на інших відтинках, але за який не треба спеціяльно старатися. Не тільки в поняттях пересічного громадянина, але й у поглядах правлячих кіл вкорінилися ті суґестії, які Росія, однаково біла як і червона, вперто втовкає цілому зовнішньому світові, закриваючи дійсність

ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА І ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА. ЗАХІДНЯ КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІЙНИ З БОЛЬШЕВИЗМОМ

Найбільша користь для обидвох сторін буде тоді, як між ними буде союзницьке відношення, координація боротьби за узгідненим пляном, коли війна Мессінг про третю світову війнутивників СССР і визвольна революція поневолених народів буде трактуватись обидвома сторонами, пророцтво про третю світову війну як одна спільна справа, а засада співдії і взаємної допомоги буде ними однаково прийнята й дотримана. Війна між СССР і західніми альянтами може мати такий перебіг, що напочатку совєтські армії підуть вперед, займуть ще нові країни і фронти зможуть на деякий час стабілізуватись далеко від сьогоднішніх кордонів СССР, а літаками за той час західні альянти будуть виснажувати й торощити Вольф Мессінг про 3 світову війнутивника з гори, на морі, й різними наскоками. Бо тільки в ній український народ сам може здобувати собі волю і збудувати державність. Наприклад, пророцтво про третю світову війну тільки Катарський газ зменшить ціну блакитного палива в три рази. Найменша буде тоді, як обидві сторони будуть себе трактувати байдуже, snt-krona.ru стараючись тільки використати для себе наслідки діяння другої сторони. Вони будуть прагнути не до матеріального накопичення, а до духовності. Вони і будуть нести за собою три світові війни. Насправді передбачити майбутні війни не так-то вужі важко, якщо зуміти раціонально і об’єктивно проаналізувати історичну ситуацію. У ядерній доктрині Росії, яка є офіційним документом, опублікованим Кремлем раз в декілька років, і оповідає про те, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, а коли ні, то кажуть, що російські збройні сили можуть використовувати його не тільки в разі ядерного нападу, але і в разі нападу із застосуванням звичайних засобів, якщо такий напад є загрозою існуванню країни

Єросхимонах Серафим Вирицький попереджав, пророцтво про третю світову війну що активну і важливу участь у війні матиме Китай. «Коли буде захоплена більша частина Греції, Росія вступиться за Грецію, що гине. Росія і Україна, вірніше, конфлікт між ними, з іншого боку, цілком вписуються в пророцтво про третю світову війну. За його словами, війна між двома державами переросте у світову. Такою ідеєю, яка ставить велику позитивну ціль, яка розбуджує й розпалює те, що в народі постійно живе, з покоління в покоління, що було мотором його наймогутніших піднесень і чого не вдалось здавити жодному ворогові, ніякими засобами – це національна ідея свободи, визволення з-під чужого національного й соціяльного поневолення, вільного життя й всебічного розвитку нації, усіх її сил і громадян у суверенній і соборній державі. Війна в Кореї надала розвиткові міжнародньої ситуації настільки виразні перспективи і темпо, що можливість третьої світової війни стає серйозним чинником у всяких політичних плануваннях, навіть на недалеку мету. Воєнні події в Кореї так загострили політичний стан у всьому світі, що перспектива третьої світової війни не була далека. Протоієрей Владислав Шумов у 1996 році сказав, що Росію чекає біда

ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА І ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА. ЗАХІДНЯ КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІЙНИ З БОЛЬШЕВИЗМОМ

пророцтво Мессінга про третю світову війнуhttps://robotex.ee. «Все залежить від Америки, оскільки Америка поспішає вступити в Третю світову війну… Пророк вважав, що саме Америка спровокує Третю світову війну. Однак це також може бути саме великої відродження всіх народів. Сучасні політичні і мілітарні заходи світових потуг, що відбуваються незалежно від дипломатичних трюків і розголосу на них преси, є реальним віддзеркаленням прихованих інтенцій і намірів на майбутнє, в чому прозраджується не тільки остаточна мета, але також шляхи її реалізації. В пляні такої концепції нам мала б припасти, така роля: якнайсильніше боротися з большевизком, в одному фронті, під рукою того ж “старшого брата” – москаля, тільки проти большевицького режиму, за демократію. Між революційною визвольною концепцією і ставкою на визволення ззовні, при долученні нашої боротьби до чужої війни, в практиці заходить така суперечність, що визвольна політика не може рівночасно йти обидвома шляхами рівнорядно. «Буде у Росії така війна: із заходу – німці, а зі сходу – китайці! Є теорія про те, що ясновидиця передбачила відродження старовинного ведичного вчення в Росії. Про те, коли почнеться катастрофа, ясновидиця сказала наступне: «Сирія ще не впала». Вона не завдасть большевизмові смертельного удару, доки він стоятиме на ногах й матиме ще цілі зуби. Там вона матиме характер суспільний і протирежимний – ліквідування большевицької системи, большевицького режиму

Воєнні події в Кореї так загострили політичний стан у всьому світі, що перспектива третьої світової війни не була далека. Помиляється і сам себе обманює той, хто гадає, що політичні поліґони ще не визначені, що тепер поля політичної розгри окутані ранніми туманами, які розвіються з першими розривами ґранат і бомб третьої світової війни. Щоб правильно передбачити, яку політику поведе якийсь нарід, треба брати до уваги ті існуючі, діючі й потенціяльні чинники в його політичному думанні і поступуванні, які в даній ситуацій будуть мати вирішальний вплив. Керувати діями турків будуть США, однак ні вони, ні НАТО спочатку не втручатимуться в конфлікт, запевняв він. Інстинкти підказали йому, що попередження – це помилка, але коли він переглянув дані і входять зображення, він не зміг зробити твердий висновок з цього приводу. Правильна й єдино реальна концепція визволення України – це власна революційна боротьба, теж на випадок недалекої світової війни. Не так давно відома провісниця Ванга висунула свої теорії щодо початку Третьої світової війни. Що говорила Ванга про третю світову війну

Цікаво, km.dwf.go.th що пророцтва Нострадамуса стосувалися досить великого періоду часу. Саме з причини досить високого рівня исполнимости пророкувань катрени Нострадамуса залишаються популярними. Воно абсолютно зрозуміле, але водночас воно з тих, на які немає хронологічної відповіді. Звичайно, у США немає наміру військовими засобами повертати Крим, хоча в Росії існують вельми поширені побоювання з цього приводу. Після цього міжнаціональні війни вже не зупиняться, а з кожним роком будуть залучати до жахливий кругообіг все нові і нові країни, навіть ті з них, які не бажають воювати в принципі. Раніше уродженець Івано-Франківщини каже, що руйнування будуть навіть там, tienda.welten.cl де про війну і подумати не могли. У всякому разі, серед безлічі чотиривіршів є сенс пошукати ті, що натякають на майбутнє Росії. Можливо, Мессінг про війну в Україні третю світову пишуть не серйозні дослідники, а ті, xpendx.com хто бажає попіаритися на «смажених темах». Можливо, це вже відбулося. Можливо, наша перемога відбудеться вже в найближчому майбутньому. Здається, що Нострадамус сам побував у майбутньому і описав побачене, як розумів. Однак, дізнаємося ми це, лише на власній шкурі переживши всі ті жахи, Мессінг про війну в Україні які писав Нострадамус. Треба розуміти, що в ті часи про східній країні знали небагато

Коли 3 світова війна почнеться

Мессінг про третю світову війнуhttps://justwrite.it/. Понад півтора десятків років пройшло з тих пір, як покинула наш тлінний світ велика болгарська віщунка Ванга, передбачення якої досі не дають спокою і розбурхують розуми простих смертних. Події останніх років (після 2014-го поступово, а після 2022-го року вже набагато стрімкіше) свідчать, що так. Треба відзначити, що сам автор говорив, що у всій повноті його катрени будуть розгадані тільки через багато століть. Пророцтва Нострадамуса про Росію Середніх століть досить детальні. Пророцтва про соціалістичне періоді столітті теж вражають своєю точністю. Пророцтва його вражають неймовірною, по суті, Мессінг про війну в Україні точністю. Пророцтва Нострадамуса. Чи є в них загроза людству? Пророцтва Нострадамуса по роках містять інформацію про початку Другої світової війни, а також вказують на переможця. Пророцтва Нострадамуса на 2015 сповнені подібними натяками. Пророцтва Нострадамуса перевидавалися не менше дев`ятисот разів. Катрени Нострадамуса трактують практично вже п`ять століть, проте так і не прийшли до консенсусу. Тим більше що з названої дати пройшло вже більше чотирьох років, а ядерні ракети, на щастя, стоять у своїх шахтах. Тим більше що постійний шумовий фон в інформаційному просторі не сприяє глибоким роздумам і вдумливим спостереженнями. Тим більше що історичні події, як вважають дослідники, узгоджуються з його катренами. Останнім часом “пророцтва” Вольф Мессінг про 3 світову війну кінець світу і Третьої світової війни з’являються в інтернеті досить часто, причому найчастіше автори подібних публікацій приписують передбачення знаменитим пророкам і стверджують, що вони збудуться найближчим часом

Де ж відповідь на ці питання? Росія у відповідь поступово знижує планку застосування ядерної зброї і в процесі цього змінює логіку взаємно гарантованого знищення, яка діяла впродовж кількох десятиліть. Якщо випадковість чи прорахунок приведуть до прикордонних сутичок, Кремлю досить помилково прийняти ці бойові дії за початок наступу на Москву, і тоді його доктрина вкаже на необхідність застосування ядерної зброї. І ці позитивні, корінні ідеї є властивим динамітом протибольшевицької революції. Революційна боротьба проти большевизму, в кожних умовах, теж під час війни, буде вимагати дуже великих жертв і її підіймуть тільки ті, що свідомо готові на це, які посвячують їй себе і все своє найдорожче. Можна ствердити, що зміни в політиці США відбуваються великими, повільними закрутами і треба дуже сильних зовнішніх поштовхів, або великих внутрішніх напруг, щоб такі зміни викликати. Отже становище Америки й Англії в тому питанні буде визначуватися передусім тим, як вони розцінюють існуючі в підбольшевицькому світі сили, їх наставлення і потенціял у війні, наскільки треба з ними рахуватися, кого можна мати за союзника, а кого нейтралізувати. Якщо здобування публічної опінії Америки буде відповідно поставлене українською еміграцією, на різних поземах і різними доступними засобами, то цим буде пророцтво про третю світову війнуроблена на тому терені найтривкіша політична робота і вона у відповідний час принесе користь

ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА І ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА. ЗАХІДНЯ КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІЙНИ З БОЛЬШЕВИЗМОМ

Ця омана поширена на Заході і москалями, цілою політичною роботою російської еміграції, і ще більше таки впливовими колами самих західніх народів, пророцтво про третю світову війну які з легкодушною повер-ховністю, або задля дрібних тактичних цілей наставили публічну опінію й політику своїх країн у такому фальшивому напрямі. Він розпалює імперія-лістичний гін російської нації до такого ступеня, що жодна “серединка” не має значення. Для того вони не хочуть зачіпати імперіялістичних прагнень російської нації, а навпаки, пророцтво про третю світову війну дати наглядні докази, що вони цим не займаються, пророцтво про третю світову війну трактують це як недоторкальну справу самого російського народу, і хочуть тільки його звільнення від большевизму та встановлення демократичного ладу. Так само оманною, а в своїх наслідках катастрофальною концепцією в політиці Америки й Англії є ставка на відщеплення імперіялістичних тенденцій російського народу від большевизму. В політиці Америки й Англії ще ніяк не вміщається вимога, щоб у підборі концепції війни з СССР узгляднювати визвольну боротьбу України й інших народів. І хоч західні народи розуміють, https://dfiestayaccesorios.com.mx/ що експансивний імперіалізм всякої Росії змагає до опанування щораз більших просторів та зміряє проти їхніх інтересів і безпеки, то в їхній політиці переважає бажання, щоб передусім звільнитися від смертельної загрози большевизму, найгіршої форми російського імперіялізму

Їх можна тільки логічно обчислити, і то – тільки напередодні. Знаєте, найчастіше можна зіткнутися з тим, що автори намагаються «витягти» з катренів ангажовану точку зору. В аддоне Red Odyssey можна вдругорядь поганяти зарозумілих амерікашек расово Червонозоряний шушпанцерамі. Коли Росія розпадеться, це й буде кінцем третьої світової війни. Швидше це процес перерозподілу економічного впливу. Однак це також може бути саме великої відродження всіх народів. Найбільша користь для обидвох сторін буде тоді, як між ними буде союзницьке відношення, координація боротьби за узгідненим пляном, коли війна пророцтво Мессінга про третю світову війнутивників СССР і визвольна революція поневолених народів буде трактуватись обидвома сторонами, як одна спільна справа, а засада співдії і взаємної допомоги буде ними однаково прийнята й дотримана. Невірна оцінка й помилкова настанова Заходу до визвольної боротьби України та інших поневолених Москвою народів шкідливо відіб’ється на цілості Мессінг про третю світову війнутибольшевицького світового змагання, воно некорисне і самим західнім державам, і нашій справі. Але для такої співдії замало самого факту боротьби Вольф Мессінг про 3 світову війнути того самого ворога. За таким пляном усі здатні до боротьби сили мали б концентруватися й формуватись по другому боці фронту і прийти на Україну враз із фронтом західніх альянтів, згл. При ставці на визвольну боротьбу ззовні, на творення української мілітарної сили по другому боці фронту, здача в полон українських вояків побажана, щоб їх тут включити в закордонні військові формації, очевидно тоді, як для цього буде реальна можливість

Коли 3 світова війна почнеться

Мессінг про третю світову війну, https://mirachem.com/%D1%87%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0/. Цікаво, що його нащадок Йован Тарабіч, який помер в 2014 році, передбачав , Що основна битва буде Мессінг про війну в Україніходити між Росією і Туреччиною. Що після закінчення Другої великої війни настане “третій загальний пожежа”. Під час війни сама совєтська армія своїм складом і моральним станом під двобічним тиском – фронт і НКВД – буде резервуаром великого експльо-зивного потенціялу, який під впливом революційного полум’я з підпілля і повстанчих відділів, може вибухнути протибольшевицьким зривом. УПА й ОУН сьогодні мають такі удосконалені, достосовані до умов і ворожих методів способи боротьби й організації, що НКВД не має виглядів знищити український революційний рух. Вона не буде обмежуватись на українських землях, тільки буде поширюватись на інші країни, в чому ОУН й УПА мають відограти визначну ролю. Всі вони разом мають спільний момент експльозії – знищення большевизму, розвал російської імперії СССР і творення самостійних національних держав. Або боротьба може йти увесь час тільки революційно-партизанськими методами, без творення сталих фронтів, ступневе підриваючи володіння ворога й опановуючи терен, аж до повного його розбиття, яке прийде під воєнними ударами ззовні і неменшою мірою від внутрішнього паралічу – від революції

Якщо тепер нічого в тому напрямі не діється, а навпаки політична підготова йде по іншій лінії, за російськими, ворожими до України інспіраціями, то це досить певний знак, що політика Америки потягне не туди, куди треба. Другий момент, що його треба узгляднити, це той що в політиці США дуже сильно діє фізикальний закон безвладности, в тому розумінні, що вона дуже тяжко й дуже повільно зміняє обраний напрям і розмах, її політика зміняється тільки в міру того, umaco.de як зміна назріє в публічній опінії. Найважливішим передбаченням, як може виглядати становище Америки до української справи під час війни, буде розглянення тих засновків її політичної концепції війни з СССР, пророцтво про третю світову війну які вже починають розвиватися, та американської оцінки діючих у теперішньому комплексі СССР факторів. Його трактуватимуть не як властиву ціль війни, а більш як засіб, щоб зменшити, помішати твердість ворожого табору та приєднати на свій бік деякі сили. Тим більше в українській справі, недоцінюваній Заходом, Англія й інші держави не будуть з Америкою сперечатися, хіба аж потім, як вона стане і для Заходу вимірною, поважною величиною

Воєнні події в Кореї так загострили політичний стан у всьому світі, що перспектива третьої світової війни не була далека. Помиляється і сам себе обманює той, хто гадає, що політичні поліґони ще не визначені, що тепер поля політичної розгри окутані ранніми туманами, які розвіються з першими розривами ґранат і бомб третьої світової війни. Щоб правильно передбачити, яку політику поведе якийсь нарід, треба брати до уваги ті існуючі, діючі й потенціяльні чинники в його політичному думанні і поступуванні, http://saigonxua.ca/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-3-%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f які в даній ситуацій будуть мати вирішальний вплив. Керувати діями турків будуть США, однак ні вони, ні НАТО спочатку не втручатимуться в конфлікт, запевняв він. Інстинкти підказали йому, що попередження – це помилка, але коли він переглянув дані і входять зображення, він не зміг зробити твердий висновок з цього приводу. Правильна й єдино реальна концепція визволення України – це власна революційна боротьба, теж на випадок недалекої світової війни. Не так давно відома пророцтво про третю світову війнувісниця Ванга висунула свої теорії щодо початку Третьої світової війни. Що говорила Ванга про третю світову війну

Коли 3 світова війна почнеться

Тут будуть діяти теж досить поважні течії і сили проти державної самостійности і соборности України, зокрема намагання російських протикомуністичних, але імперіялістичних сил, претенсії поляків на західні землі України, може, й інших сусідів. Тут не будемо доказувати фактами, що західні держави прийняли саме такий підхід до справи. Не погоджуємось з твердженням, homepage що західні держави мусіли так поступити. Тоді повідомлялося, що початок 27-річної Третьої світової війни провидець “призначив” саме на 2019 рік. Про яку саме біду йдеться – точно встановити неможливо. Про це буде мова далі. Про це можемо собі думати й говорити “на вушко”. У Росії існують певні побоювання – чи не дуже ретельно приховувані – що єдина річ, яка заважає Заходу здійснити свою мрію по знищенню або поневолення Росії, web page це її ядерний арсенал. Так само дуже важливою для визвольної справи і для будування української держави буде відповідна кількість військовиків, різних ступенів і з різних родів зброї, які удосконаляться у військовому ділі, засвоять собі те знання і вміння, що ним диспонують високопоставлені армії різних держав

Західні велико-держави, які будуть головними Мессінг про війну в Українітивниками СССР в цій війні, не включають справи визволення України у цілі війни, а їхня концепція політичної розправи з большевизмом не дає підстав для того, щоб наші визвольні змагання зв’язувати з долею їхньої війни і вкладати в її рамці. Тут не будемо доказувати фактами, що західні держави прийняли саме такий підхід до справи. Такого факту, до речі, ніхто вже не заперечує. Такого “або-або” Захід справді не добачає; перехід від одного пляну до іншого видається простим, jakartadaily.co.id що більше – розвитково послідовним. Мусимо рахуватися з тим, що фальшиві московські семафори можуть довго дезорієнтувати Захід в замало відомому йому терені. Большевики будуть створювати такі сповидні факти, які Захід може приймати за справжні. Через неї піде багато жертв намарно; противники СССР будуть шукати розв’язки там, де її не може бути, а тим часом найреальніші можливості завдати смертельний удар властивому ворогові – російському імперіялізмові, через узгіднення війни з визвольною боротьбою пророцтво Мессінга про третю світову війнутиросійських народів – будуть поминені. Підтримка цих змагань західніми державами, а ще більше узгіднення їхньої війни з тими визвольними змаганнями в од-ноцілий фронт, за справжнє визволення усіх націй, за їх самостійні держави, за розвал московської тюрми народів – остаточно й скоро привело б до кінця російську імперію. Для того їм і не потрібно жодного порозуміння, бо всіх їх єднає з большевизмом головне бажання зберегти імперію коштом дальшого поневолення підбитих народів, https://lms.akprind.ac.id/blog/index.php?entryid=8928 і найбільша ненависть до наших визвольних змагань

Повалення самого большевизму, а реставрування російської імперії в новій формі, в якій Україна далі мала б бути поневолена Росією – це для нас не є жодна розв’язка. Якщо ні, то завжди є в резерві остаточна можливість – одверто й безкомпромісово поборювати всі складові елементи большевизму, без уваги на форми і площину їхніх дій. Зрозуміло, що всі російські еміґраційні імперіялісти концентруватимуть на тому свої зусилля. Не так давно відома провісниця Ванга висунула свої теорії щодо початку Третьої світової війни. Отже, з погляду західніх держав, іде про ступінь ширини й гостроти в постановці політичної війни з СССР, а не Вольф Мессінг про 3 світову війну альтернативний вибір між двома протиставними концепціями. Тоді наша боротьба буде йти цілком окремим, власним шляхом, а війна західніх держав була б для нас тільки тим вартісна, що створювала б пригожі обставини для повного розгорнення нашої власної боротьби. Національно-політичне визволення буде одночасно визволенням суспільно-економічним. Але постановка нашої боротьби й цілої самостійницької політики одночасно мусить мати дуже виразну й підкреслену гостроту проти російського імперіялізму й комунізму всяких відмін і під всякими масками