Czytając ten traktat, musisz wziąć pod uwagę, że percepcja umysłowa, ponieważ jest związana z materią, podlega warunkom podobnym do tych, którym podlega percepcja fizyczna. Majmonides

Czytając ten traktat, musisz wziąć pod uwagę, że percepcja umysłowa, ponieważ jest związana z materią, podlega warunkom podobnym do tych, którym podlega percepcja fizyczna. Majmonides

Kiedy człowiek posiada dobre, zdrowe ciało, które go nie obezwładnia ani nie zakłóca w nim równowagi, posiada boski dar. Krótko mówiąc, dobra konstytucja ułatwia panowanie duszy nad ciałem, ale nie jest niemożliwe pokonanie złej konstytucji poprzez trening.

Kiedy człowiek posiada dobre, zdrowe ciało, które go nie obezwładnia ani nie zakłóca w nim równowagi, posiada boski dar. Krótko mówiąc, dobra konstytucja ułatwia panowanie duszy nad ciałem, ale nie jest niemożliwe pokonanie złej konstytucji poprzez trening.

Do całokształtu celów doskonałego Prawa należy porzucenie, deprecjonowanie i powściąganie pragnień tak dalece, jak to możliwe. Majmonides

Do całokształtu celów doskonałego Prawa należy porzucenie, deprecjonowanie i powściąganie pragnień tak dalece, jak to możliwe. Majmonides